This system is a shot at 10! THX

Forum Forums New users Welcome to antiX This system is a shot at 10! THX

 • This topic has 4 replies, 3 voices, and was last updated Aug 26-4:26 pm by marcelocripe.
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #114855
  Member
  Stanislaw1968

   Hello ! I have installed antiX on several laptops, the oldest is DELL D505 – the system is sensational, it allows you to revive very old machines. This is what I’ve been looking for for a long time. Thanks again to the developer for this Linux!

   Witam ! Zainstalowałem antiX na kilku laptopach, najstarszy to DELL D505 – system jest rewelacyjny , pozwala ożywić bardzo wiekowe już maszyny. To jest to czego długo szukałem. Jeszcze raz dziękuję twórcą za ten Linux !

   #114856
   Member
   marcelocripe

    Hello Stanislaw1968.

    Welcome to antiX Linux and the Forum.

    I don’t know how to write in English and send my texts translated by the internet translator. I hope you can understand everything. If your native language is not English, please translate my original Portuguese language text in Brazil directly into your language with the help of internet translators that you will get a much better result.

    Please read my real welcome in the Welcome to antiX Linux and the forum (antiX 19, 21 and 22) thread.

    marcelocripe
    (Original text in Brazilian Portuguese language)

    – – – – –

    Olá Stanislaw1968.

    Seja bem-vindo(a) ao antiX Linux e ao fórum.

    Eu não sei escrever em idioma Inglês e envio os meus textos traduzidos pelo tradutor da internet. Eu espero que você consiga compreender tudo. Caso o seu idioma nativo não seja o Inglês, por favor, traduza o meu texto original em idioma Português do Brasil diretamente para o seu idioma com a ajuda dos tradutores da internet que você obterá um resultado muito melhor.

    Por favor, leia a minha verdadeira boas-vindas no tópico Seja bem-vindo (a) ao antiX Linux e ao fórum (antiX 19, 21 e 22).

    marcelocripe
    (Texto original em idioma Português do Brasil)

    #114878
    Moderator
    Brian Masinick

     Greetings, and welcome to the antiX forum @stanislaw1968 !

     You are 100% correct! Some of those older, classic systems are wonderful when it comes to their construction, reliable components, lifespan and reliability. Most software has rendered them out of date; fortunately anticapitalista had the vision and expertise to create this engineering marvel, a great blend of the old and the new.

     It’s getting harder and harder to do that successfully; as we start to support additional hardware, gradually the oldest hardware support gets removed from the system kernel and the overall “hardware stack”. It’s fascinating and exceptional, nevertheless, how much hardware and software we are able to support!

     --
     Brian Masinick

     #114914
     Member
     Stanislaw1968

      Olá participantes do chat, Sr. Member e Moderador, obrigado pelas boas-vindas, fiz minha primeira entrada em um laptop baseado no Mint, porque aqui no antiX a chave de autorização do Gmail do yupico não funcionou para mim. Agora posso escrever usando seu sistema em um laptop DELL, mas um pouco mais novo, meu DELL D505, vou verificar com o próximo, mas sei que vai funcionar. Caro moderador, ele está 100% certo, os laptops mais antigos eram e ainda são confiáveis, novos tipos, embora sejam rápidos, seu trabalho útil não tem chance de se igualar aos modelos de dispositivos mais antigos. Ao escrever com vocês, utilizo um tradutor, pois minha língua nativa é o polonês, então traduzirei o verbete por computador

      Hello chat participants, Mr. Member and Moderator, thank you for your kind welcome, I made my first entry from a Mint-based laptop, because here on antiX the yupico gmail authorization key did not work for me. Now I can write using your system on a laptop also DELL but a bit newer, my DELL D505, I will check the next one, but I know it will work. Dear Moderator, he is 100% right, older laptops were and still are reliable, new types, although they are fast, their useful work has no chance to match the older models of devices. Writing with you, I use a translator, because my native language is Polish, so I will translate the entry by computer

      Witam uczestników czatu p. Member oraz Moderatora, dziękuję za miłe przywitanie, mój pierwszy wpis zrobiłem z laptopa opartego na Mint, gdyż tutaj na antiX nie zadziałał mi klucz yupico do autoryzacji poczty gmail. Teraz mogę już pisać używając Waszego systemu na laptopie też wprawdzie DELL ale trochę nowszy, moją DELL D505, sprawdzę kolejnym, wiem jednak że będzie działać. Szanowny Pan Moderator ma 100% rację, starsze laptopy były i nadal są niezawodne, nowe typy mimo że są szybkie to ich użyteczna praca nie ma szansy by zrównać się ze starszymi modelami urządzeń. Pisząc z wami używam transalatora, gdyż moim rodzimym językiem jest polski, tak więc wpis przetłumaczę przez komputer

      #114950
      Member
      marcelocripe

       Now I can write using your system on a laptop also DELL but a bit newer, my DELL D505, I will check the next one, but I know it will work.

       Stanislaw1968, if you have difficulties starting antiX on any of your computers, please abbreviate the instructions in the topic How to: correctly use antiX forum that I indicated in my welcome text.
       The automatic translators work very well, and because of this, we are able to communicate even without knowing how to speak a common language.
       I believe that mr. Brian was also able to understand all of his machine translated text, as I was also able to understand his text. This means that language cannot be an impediment for people to help each other.

       – – – – –

       Teraz mogę już pisać używając Waszego systemu na laptopie też wprawdzie DELL ale trochę nowszy, moją DELL D505, sprawdzę kolejnym, wiem jednak że będzie działać.

       Stanislaw1968, jeśli masz trudności z uruchomieniem AntiX na którymś ze swoich komputerów, prosimy o skrócenie instrukcji w temacie Jak: poprawnie używać forum AntiX, które wskazałem w tekście powitalnym.
       Automatyczne tłumacze działają bardzo dobrze, dzięki czemu jesteśmy w stanie porozumieć się nawet nie znając wspólnego języka.
       Wierzę, że pan. Brian był również w stanie zrozumieć cały swój tekst przetłumaczony maszynowo, tak jak ja również byłem w stanie zrozumieć jego tekst. Oznacza to, że język nie może być przeszkodą w pomaganiu sobie nawzajem.

       – – – – –

       Teraz mogę już pisać używając Waszego systemu na laptopie też wprawdzie DELL ale trochę nowszy, moją DELL D505, sprawdzę kolejnym, wiem jednak że będzie działać.

       Stanislaw1968, se você tiver dificuldades para iniciar o antiX em algum dos seus computadores, por favor, sigla as instruções no tópico How to: correctly use antiX forum que eu indiquei no meu texto de boas-vindas.
       O tradutores automáticos funcionam muito bem, e por isso, nós somos capazes de nos comunicar, mesmo sem sabermos falar um idioma em comum.
       Eu acredito que o sr. Brian também conseguiu compreender todo o seu texto da tradução automática, assim como eu também fui capaz de compreender o seu texto. Isso significa que o idioma não pode ser um impedimento para as pessoas ajudarem umas as outras.

      Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.